Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar den fysiska kapaciteten. Träning leder till att hälsan förbättras, risken att drabbas av diabetes samt hjärt,- & kärlsjukdomar minskar. Dessutom minskar risken för överbelastningsskador, vilket är vanligt förekommande i dagens samhälle där många arbeten är monotona. Livsstil och hälsa har ett starkt samband vad gäller ett ökat välbefinnande.

Skräddarsy träningen med egen PT

Med en sund kosthållning och regelbunden träning som är varierad erhålls en friskare kropp fylld med energi och livsglädje. Med personlig träning utgår jag från den enskilda individens förutsättningar och livssituation. Oavsett om målsättningen är att bli smärtfri, förbereda sig för golfsäsongen eller komma i sitt livs form har ingen betydelse. Mitt åtagande är att ta klienten till sitt mål. Syftet är att efter klientens behov och förutsättningar skräddarsy kost och träningsprogram för att skapa en optimal, varaktig och livslång förändring. Meningen är att klienten med min hjälp ska finna en väg som passar just honom/henne.

Skapa motivation genom förståelse

Träningen är baserad på anatomiska, biomekaniska och fysiologiska grunder för att ge klienten en säker, korrekt och kvalitativ träning. Mitt mål är att öka individens förståelse för vad som påverkar vår hälsa, oavsett om det gäller den mentala eller fysiska. En ökad förståelse och kunskap inom detta område skapar motivation till förändring.

Investera i dig själv och ta del av mina erfarenheter och kunskaper som tillsammans med din vilja får dig att förbättra hälsan för framtidens utmaningar!

Med vänliga hälsningar Jesper Johansson med team

Välkommen att kontakta oss! info@jesper-pt.se

Läs mer här