FRÅGOR OCH SVAR

FRÅGOR OCH SVAR

Medlemskapsfrågor

Vad innebär bindningstid?

Bindningstiden är den tid en medlem bundit sig att betala en månadsavgift. Det är en form av avbetalning av ett medlemskap. Under bindningstiden dras en fastställd summa via autogiro månadsvis i förskott för kommande månad. Efter bindningstiden har Malkars Träningscenter rätt att prisjustera medlemskapet.

Kan jag överlåta mitt medlemskap?

Det går att överlåta ett medlemskap vid ett tillfälle. Det gäller under bindningstiden. Därefter går det inte att överlåta ett medlemskap eftersom det då är uppsägningsbart. Kostnad för överlåtelse är 550:-. Kontakta receptionen för hjälp.

Vad händer om jag flyttar till annan ort?

Vi avbryter ett autogiro-medlemskap vid flytt till annan ort, vid uppvisande av flyttintyg eller arbetsintyg från orten. Vid medlemskap mot kontant eller faktura så gäller endast överlåtelse av medlemskap enligt ovan.

Kan jag frysa mitt kort?

Vi fryser medlemskap vid sjukdom och skada mot uppvisande av läkarintyg. Vi fryser även kort under graviditet. Kortaste frysningstiden är två veckor. På intyget ska det tydligt framgå att du ej kan nyttja vårt utbud samt vilken period som avses.

Vad gäller om jag vill säga upp mitt medlemskap?

Efter bindningstidens utgång är uppsägningstiden en månad plus dagarna som är kvar i den aktuella månaden. Uppsägningen administreras via formuläret under fliken hantera medlemskap. Observera att en uppsägning av autogirodragningar via bank inte är detsamma som uppsägning av medlemskapet. Vi är mycket tacksamma om vi får veta orsaken till uppsägningen så vi kan fånga upp eventuella problem eller missnöje om sådana finns. Självklart är du alltid välkommen tillbaka till oss.

Hur betalar jag för mitt medlemskap?

Vi erbjuder betalning via autogiro, faktura och kontant betalning. Vi tar även emot Friskvårdscheckar.

När kan mitt barn börja träna på Malkars?

På Malkars är man välkommen att börja träna från årskurs 3. Fram till 18 års ålder är denne tvungen att träna med målsmans tillstånd. Detta regleras genom målsmans signatur på medlemskontraktet. Träning i målsmans sällskap är tillåtet från årskurs 3-8. Från årskurs 9 är det ok att träna på egen hand utan målsmans sällskap.

Får mitt barn vistas i lokalerna?

Inga barn under åldersgränsen får vistas i gymlokalerna. Spädbarn i babysitter är endast tillåtet på gymmet och i salar utan pågående gruppträning under förälderns ansvar och tillsyn. Övriga barn får inte vistas på gymmet eller i gruppsalar pga olycksrisken.

Barn är tillåtet under mamma-barnträningspass och vid kurser för barn.

Vad gör Malkars för att garantera min säkerhet på anläggningarna?

Malkars inspiratörer utbildas i första hjälpen/HLR.

Hjärtstartare finns att tillgå i anslutning till entrén på alla våra anläggningar.

Hur arbetar Malkars mot användandet av doping/droger/alkohol på anläggningarna?

I Malkars lokaler är all förtäring av alkohol förbjuden.

Otillåtna dopingpreparat är förbjudna. Bevisat nyttjande medför avstängning utan återbetalning av medlemsavgift i ett år. Malkars anläggningar är öppna för Polisen i deras arbete att förhindra bruk och spridning av dopingpreparat.

Brottsförebyggande

Entréerna till Malkars Träningscenter är kameraövervakade. Syftet med kameraövervakningen är att garantera säkerheten för dig som är medlem hos oss på Malkars Träningscenter. Kameraövervakningen sker i enlighet med de riktlinjer som ges av Datainspektionen baserat på Kamerabevakningslag (2018:1200).

Uppgifterna lagras av Malkars Träningscenter i sju dagar och raderas där efter. Du som medlem kan när som helst begära att uppgifterna raderas. Vid eventuella frågetecken kring kameraövervakningen vänligen kontakta Datainspektionen www.datainspektionen.se. Ansvarig: Lars Malkar VD, lars@malkars.se

Hej 👋

Välj ett av valen nedan för att komma i kontakt med rätt person på malkars.

Medlemskap

Har du frågor eller är du intresserad av ett medlemskap?

Skicka ett meddelande »

Kontakt

Har du allmänna frågor eller vill du boka en tid för behandling?

Skicka ett meddelande »

Skicka ett meddelande