FRÅGOR OCH SVAR

Vad innebär bindningstid?

Bindningstiden är den tid en medlem bundit sig att betala en månadsavgift. Det är en form av avbetalning av ett medlemskap. Under bindningstiden dras en fastställd summa via autogiro månadsvis i förskott för kommande månad. Efter bindningstiden har Malkars Träningscenter rätt att prisjustera medlemskapet.

Kan jag överlåta mitt medlemskap?

Det går att överlåta ett medlemskap vid ett tillfälle. Det gäller under bindningstiden, minst tre månader kvar av bindningstiden krävs. Kostnad för överlåtelse är 550:-. Kontakta receptionen för hjälp.

Vad händer om jag flyttar till annan ort?

Vi avbryter ett autogiromedlemskap vid flytt till annan ort placerad längre än fem mil från närmsta Malkarsanläggning, vid uppvisande av flyttintyg. Vid medlemskap mot kontant eller faktura så gäller endast överlåtelse av medlemskap enligt ovan

Kan jag frysa mitt kort?

Vi fryser medlemskap vid sjukdom och skada mot uppvisande av läkarintyg. Vi fryser även kort under graviditet. Kortaste frysningstiden är en månad. På intyget ska det tydligt framgå att du ej kan nyttja vårt utbud samt vilken period som avses.

Vad gäller om jag vill säga upp mitt medlemskap?

Uppsägningen administreras via formuläret under fliken hantera medlemskap. Observera att en uppsägning av autogirodragningar via bank inte är detsamma som uppsägning av medlemskapet. Vi är mycket tacksamma om vi får veta orsaken till uppsägningen så vi kan fånga upp eventuella problem eller missnöje om sådana finns. Självklart är du alltid välkommen tillbaka till oss.

Hur betalar jag för mitt medlemskap?

Vi erbjuder betalning via autogiro, faktura samt kortköp på Kalmar Västra, swish kan lösas vid förfrågan.

När kan mitt barn börja träna på Malkars?

På Malkars är man välkommen att börja träna från årskurs 3. Fram till 18 års ålder är denne tvungen att träna med målsmans tillstånd. Detta regleras genom målsmans signatur på medlemskontraktet. Träning tillsammans med annan vuxen Malkarsmedlem är tillåtet från årskurs 3-8. Från årskurs 9 är det ok att träna på egen hand utan målsmans sällskap.

Får mitt barn vistas i lokalerna?

Inga barn under åldersgränsen får vistas i gymlokalerna. Spädbarn i babysitter är tillåtet på gymmet och i salar utan pågående gruppträning under förälderns ansvar och tillsyn. Övriga barn får inte vistas på gymmet eller i gruppsalar pga olycksrisken. Nyttja gärna sittplatser vid lounger för barn som kan sitta själva och spela och läsa, dock får barnen ej går runt på anläggningen själva. På några anläggningar erbjuds avsedda utrymmen för barn: Västervik Dichmansgatan, Oskarshamn Norra, Nybro och Lindsdal. Barn är självklart välkomna på våra mamma/pappa-barn-träningspass och vid kurser för barn.

Vad gör Malkars för att garantera min säkerhet på anläggningarna?

Malkars inspiratörer utbildas i första hjälpen/HLR. Hjärtstartare finns att tillgå i anslutning till entrén på alla våra anläggningar.

Vad behöver jag tänka på angående kläder och skor på Malkars anläggningar?

På Malkars ska medlemmar alltid använda träningskläder på både över och underkropp. Det är ej tillåtet att träna eller posera i bar överkropp eller underkropp. Inomhusskor ska användas och behöver medlemmar behöver alltså alltid byta till detta och får ej träna i skor som använts utomhus.

Vad behöver jag tänka på angående fotografering i Malkars lokaler?

Det är ej tillåtet för medlemmar att fota i omklädningsrum, bastu. Om en medlem vill fota sig själv med mobiltelefon/kamera, se till att det inte påverkar andra medlemmar och att inga andra kommer med på bild/ film. Vid speciella tillfällen där en medlem ska fotas/filmas, ex vid en intervju med en tidning, skolarbete, reklamarbete för egen verksamhet och liknande, ska Malkars alltid tillfrågas först.

Hur arbetar Malkars mot användandet av doping/droger/alkohol på anläggningarna?

I Malkars lokaler är all förtäring av alkohol förbjuden. Otillåtna dopingpreparat är förbjudna. Bevisat nyttjande medför avstängning utan återbetalning av medlemsavgift i två år. Malkars anläggningar är öppna för Polisen i deras arbete att förhindra bruk och spridning av dopingpreparat.

Brottsförebyggande

Entréerna till Malkars Träningscenter och vissa gymytor är kameraövervakade. Syftet med kameraövervakningen är att garantera säkerheten för dig som är medlem hos oss på Malkars Träningscenter. Kameraövervakningen sker i enlighet med de riktlinjer som ges av Datainspektionen baserat på Kamerabevakningslag (2018:1200).

Uppgifterna lagras av Malkars Träningscenter i sju dagar och raderas där efter. Du som medlem kan när som helst begära att uppgifterna raderas. Vid eventuella frågetecken kring kameraövervakningen vänligen kontakta Datainspektionen www.datainspektionen.se. Ansvarig: Lars Malkar VD, lars@malkars.se

Bli medlem
Hej 👋

Välj ett av valen nedan för att komma i kontakt med rätt person på malkars.

Medlemskap

Har du frågor eller är du intresserad av ett medlemskap?

Skicka ett meddelande »

Kontakt

Har du allmänna frågor eller vill du boka en tid för behandling?

Skicka ett meddelande »

Skicka ett meddelande
  • Hidden
  • Välj anläggning/ort ärendet berör