Milon

Träning har aldrig varit enklare, säkrare, snabbare och effektivare. Välkommen att bli introducerad till vårt nya succékoncept Milon!

ETT EFFEKTIVT PASS PÅ 17,5 MINUTER

  • Milon finns bara på Malkars Träningscenter!
  • Du tränar alltid rätt!
  • Du behöver inte ställa in maskinerna!
  • Du tränar 40% effektivare!


Malkars fysioterapeut och Miloncoach Daniel Fisch med kollegor hjälper dig genom hela din träning hos oss!

Milon Kom-iform-kurs 6 veckor – Läs mer här!

SÅ HÄR FUNGERAR MILON
Glöm gjutjärn, hydraulik och luftcylindrar. Milon™ arbetar med elektroniska vikter upp till 180 kg som precisionsstyrs enligt dina personliga inställningar.

1. Sätt i ditt kort och maskinen ställer in sig efter just din kropp
2. Maskinen kommer ihåg vilka vikter du hade senast. Du reglerar vikten enkelt med plus och minus och ställer in olika vikter koncentriskt och excentriskt (en stor del av hemligheten).
3. Att träna igenom hela kroppen tar bara 17,5 minuter, två varv tar 35 minuter. Du tränar 60 sekunder, vilar 30 sekunder och följer enkelt färgväxlingarna i mittpelaren.
4. Du följer din utveckling genom att all data registreras, vilket är mycket motiverande.

Med Milon-systemet är detta möjligt tack vare samspelet mellan tre nyckelkomponenter;

ENKELT
eftersom Milon-maskinerna ställer in sig själva (minnesfunktion). Vid första introduktionen sparas dina personliga maskininställningar på ett chipkort och vid nästa träningstillfälle ställer maskinerna in sig automatiskt. Du som medlem behöver alltså inte längre utföra några inställningar utan kan koncentrera dig helt och fullt på din träning.

SÄKERT
eftersom alla individuella inställningar är lagrade på chipkortet. Maskinerna ställs in och ändras tillsammans med instruktör eller sjukgymnast och därmed undviks vanliga fel som t.ex. fel inställning av motstånd eller rörelsebegränsningar. Med hjälp av din statistik och datorprogrammet kan instruktören motivera dig och hjälpa dig att nå dina träningsmål.

EFFEKTIVT
eftersom Milon-maskinerna är försedda med elektroniskt motstånd istället för vikter. Detta medför att olika motstånd kan ställas in för excentrisk och koncentrisk rörelse varvid träningseffektiviteten ökar med upp till 40%. Instruktörens arbete blir också mer effektivt eftersom ständiga korrigering av maskinerna inte längre är nödvändiga utan fokus kan läggas på dina träningsmål.

FÖR BRA, MEN SANT!
Klicka här för att skicka en intresseanmälan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatoriskt)

Ditt meddelande

Kontakta oss för ytterligare information på 0480-49 29 29!

KONCENTRISK BELASTNING KONTRA EXCENTRISK BELASTNING

Koncentrisk belastning är exempelvis när du liggande på en bänk pressar en skivstång uppåt genom att sträcka ut armarna.
Excentrisk belastning är då du långsamt släpper samma skivstång tillbaka neråt.

Alla klarar en högre excentrisk belastning varför styrketränande i alla tider har tagit hjälp att lyfta stången i det kocentriska momentet, eller låtit assistenter lägga på mer vikter då stången hålls i sitt högsta läge. Excentrisk träning är betydligt effektivare än vanlig styrketräning där belastningen är densamma i det kocentriska momentet som i det excentriska. Milonmaskinerna  har ”assistenterna” inbyggda och det excentriska viktpålägget kan ställas in helt individuellt. Milonkonceptet med excentrisk träning i kombination med snabb och precis maskininställning samt ett effektivt utnyttjande av maskinerna med minimala väntetider, resulterar i att Milonträningen är ca 40% effektivareän vanliga gymmaskiner.

Bäst träningseffekt får du med ca 30% högre excentrisk belastning.
(Exempel. 10/13, 20/26, 30/39, 40/52 eller 50/65kg)

Liten historia om Milons uppkomst:
En tidigare östtysk elittränare, Mario Görlach, öppnade gym i västtyskland. Han var supereffektiv och alla hans medlemmar nådde resultat. När medlemsantalet växte började folk sluta, det hade Mario aldrig varit med om tidigare. Han hade inte längre tid att se alla sina medlemmar, och utan uppmärksamhet och stöd slutade folk. Så han konstruerade maskiner tillsammans med en liten gymmaskinstillverkare där han byggde in sina träningsmetoder i maskinerna. Resultatet blev att Mario fick mer tid att se och peppa alla sina medlemmar, som stannade kvar på gymmet och nådde ännu bättre träningsresultat!