Vårt ansvar

Som friskvårdsföretag ställer vi oss bakom ett sunt tänkande vad gäller individers hälsa. Därför samverkar vi med kommun, polis och organisationer för att jobba mot samhällsproblem som doping, osunda kroppsideal och ohälsa.

Här presenterar vi några av dom aktörer som är den del i arbetet.

Prodis Hemsida

Anorexiaenheten Hemsida

Polisen Hemsida