Ledning

Malkars ledningsgrupp består av VD, produktionschef och gruppträningschef.

Tillsammans ansvarar de för den operativa verksamheten och även för planeringen och genomförandet av Malkars strategi och utveckling.

Fokus handlar alltid om medlemmen och dennes tillgång på säker, uppdaterad och rolig träning på våra anläggningar.