Har du fått Fysisk Aktivitet på Recept utskrivet av din läkare?

Kontakta oss så hjälper vi dig igång på ett tryggt sätt. Du erbjuds anpassad träning med utbildad FaR-aktivtsledare som blir din kontaktperson för uppföljning m.m. Målet är att hitta en träningsform som passar dig utifrån dina förutsättningar. Det finns något som passar alla!


Kontakta oss för tidsbokning av ett första personligt möte. Vi tar hand om dig!

Kontakt och tidsbokning
Epost: info@malkars.se
Tel vx. 0480-49 29 29